Digitale Schriftgutverwaltung

  • Bedeutung der Schriftgutverwaltung; Stand: Juni 2018

Download full text files

Metadaten
Date of first Publication:2019/09/05
Release Date:2019/09/05
Keyword:Schriftgut; digitale Schriftgutverwaltung; e-Akte
Topics:Digitale Verwaltung
Land:Baden-W├╝rttemberg